„Kiedy pomagamy innym,

pomagamy sobie,

ponieważ każde dobro, które dajemy,

zatacza koło i wraca do nas.”

Flora Edwards

 

Działalność stowarzyszenia jest możliwa dzięki Ludziom Wielkiego Serca, którzy poświęcają

swój czas, ale i fundusze wspierając naszą działalność.

Mamy szczęście, bo tych osób jest bardzo dużo!

 

DZIEKUJEMY

 

Pani Joannie Kaźmierskiej

Pani Dorocie Szczurowskiej

Pani Małgorzacie Malimon

Pani Jolancie Szczepańskiej

Pani Katarzynie Kalman

Pani Honoracie Wolskiej

Pani Beacie Różańskiej

Państwu Bogumile i Krzysztofowi Rucińskim

Państwu Magdalenie i Mariuszowi Karwowskim

Pani Elżbiecie Nowickiej

Pani Irenie Oman

Pani Agnieszce Wiercińskiej

Pani Zdzisławie Płocharskiej

Pani Ewie Brzostek

Pani Bogusławie Kowalewskiej

Pani Marioli Kilian

Pani Katarzynie Gorzelak

Pani Danucie Albrycht- Samek

Pani Dorocie Skibickiej

Pani Patrycji Górzyńskiej

Pani Agnieszce Przybylskiej

Pani Wiesławie Krzykowskiej

Pani Hannie Gawerskiej

Pani Barbarze Czarnowskiej

Pani Aldonie Nowakowskiej

Panu Markowi Cieślakowi

Pani Małgorzacie Bielskiej

Panu Wojciechowi Gorzelakowi

Panu Władysławowi Ostrowskiemu

Pani Urszuli Kalman

Pani Wioletcie Wolskiej

Pani Annie Magierze

Pani Agnieszce Kozłowskiej

Pani Zofii Bąk

Panu Stanisławowi Kaźmierskiemu

Pani Iwonie Kwaśnicy

Pani Annie Szradze

Pani Ewie Leman

Pani Marii Kliniewskiej

Pani Beacie Jędraszek

Pani Annie Karczewskiej

Pani Anecie Mróz

Pani Beacie Dzik

Pani Agnieszce Lisieckiej

Pani  Monice Szpejnie

Pani Barbarze Brzozowskiej

Pani Barbarze Karpińskiej

Pani Annie Soboczyńskiej

Pani Hannie Majewskiej

Pani Annie Przedpełskiej

Pani Katarzynie Rućkowskiej

Pani Marcie Orłowskiej

Pani Renacie Koriat

Pani Sabinie Żuralskiej

Marysi Szwed

Panu Danielowi Stempkowskiemu

 

 

KWIAT