„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

 

Jan Paweł II

 

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE OSOBOM PRYWATNYM i  FIRMOM,

które WSPARŁY FINANSOWO

DZIAŁALNOŚĆ NASZEGO STOWARZYSZENIA:

 

PANU JERZEMU CIEŚLIKOWI PREZESOWI FIRMY "GENERAL - ŻWIR"

 

PANU DANIELE MONTESEL PREZESOWI FIRMY "INVEST POLSKA"

 

PANI EWIE ULATOWSKIEJ- ANTOLAK

 

PANU TADEUSZOWI KULISIOWI

 

PAŃSTWU IRENIE I MARIUSZOWI OMANOM

 

PAŃSTWU EWIE I JANUSZOWI RUCIŃSKIM

 

PANI ZOFII KORONIE

 

PANI WŁADYSŁAWIE ŻURALSKIEJ

 

PANU JACKOWI KWIATKOWSKIEMU

 

PANU MARIUSZOWI LECHOWI WŁAŚCICIELOWI BIURA RACHUNKOWEGO

 

PRZEDSIĘBIORSTWU HANDLOWO- USŁUGOWEMU "KIM" Spółka z o.o.

 

PANU WOJCIECHOWI MARUSZAKOWI PREZESOWI FIRMY ROSSMAN

 

 

dz

bukiet