Dnia 27 marca o godz. 16.30 ( I-y termin) i 16.45 ( II-gi termin) w świetlicy PSP w Dąbrównie odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia '' Nasze Dzieci ''.
Plan zebrania :
– otwarcie zebrania przez prezesa Stowarzyszenia
– stwierdzenie ważności obrad
– wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
– przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok
– głosowanie uchwał :
* przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego
– *w sprawie podwyższenia składek członkowskich
– *w sprawie wykluczenia członków, którzy nie opłacili składek, nie uczestniczą w zebraniach organizacji ani jej pracach
– przygotowanie planu pracy na rok 2017
– sprawy różne
– zamknięcie zebrania.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Serdecznie zapraszam
Joanna Kaźmierska
Prezes Stowarzyszenia