logo Dąbrówno

    Dzięki dotacji z budżetu Urzędu Gminy w Dąbrównie w sali gimnastycznej PSP w Dąbrównie odbywają się zajęcia fitness dla chętnych w wieku 14+. Cieszą się one wielką popularnością.

Oto kilka zdjęć dokumentujących z jakim zaangażowaniem ćwiczą ich uczestnicy.