logo Dąbrówno

     Stowarzyszenie „Nasze dzieci” otrzymało dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na realizację zadania publicznego : Wspieranie tradycji kulturalno-społecznych Gminy Dąbrówno pod tytułem : Warmiak czy Mazur – kim jestem mieszkając w Dąbrównie?”.

      Dąbrówno jest wsią zlokalizowaną w powiecie ostródzkim. To niewielka miejscowość, która w swej długowiecznej historii może poszczycić się wieloma znaczącymi wydarzeniami i wielkimi postaciami. Na przestrzeni wieków historię Dąbrówna kształtowały różne kultury, które były i są obecne w Polsce.
      Chcemy wspierać ideę „Polska dla wszystkich”, chcemy współtworzyć kraj tolerancyjny, otwarty na wszystkich i na całe bogactwo różnorodności. Historia miejsca naszego zamieszkania motywuje nas do ukazania dzieciom kultury na różnych obszarach. Dąbrówno jest niewielką miejscowością o charakterze wiejskim (utraciło prawa miejskie w 1945 r.). Leży na skraju powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.
      Na przestrzeni wieków, w efekcie wielu wojen ludność Dąbrówna została wymieszana pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym. Wielu „rdzennych” mieszkańców Gilgenburga nie zna dokładnie historii swojej miejscowości, nie mówiąc już o przekazywaniu i krzewieniu jej w młodszych pokoleniach. Bardzo często, gdy pytamy młodych przedstawicieli naszego społeczeństwa, gdzie leży granica między Warmią a Mazurami, jaka jest etymologia nazw tych krain geograficznych, skąd w tak małej miejscowości tylu „przodków'' różnych nacji – nie uzyskujemy odpowiedzi. Zdumiewa posługiwanie się w języku młodzieżowym określeniami: " -Ty Żydzie, Rusku, Prusaku” i kiedy pada pytanie, dlaczego używają w ich mniemaniu  takich perjoratywnych  nazw i czy są pewni, że wśród ich przodków nie ma tych „Żydów i Prusaków” odpowiedzią jest jedynie wzruszenie ramion. Nieznajomość tematu budzi międzyludzkie napięcia, które widoczne są zwłaszcza u starszej części populacji.  Ludzie, nie wiedząc kompletnie z jakiego powodu wykluczają ze swojego środowiska jakąś osobę, rodzinę, zrzucając  to na karb historii. Historii, której tak naprawdę nie znają.
       Podniesienie świadomości historycznej, geograficznej, przyrodniczej i kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Dąbrówno wzbudzi poczucie przynależności z ziemią, na której żyją. Pozwoli również na wyjaśnienie wielu spornych kwestii natury religijnej i światopoglądowej.

Projekt realizowany będzie dwutorowo. W trakcie jego realizacji przewiduje się:

- spotkania z licencjonowanym przewodnikiem turystycznym panem Leopoldem Rośkiewiczem, które  przybliżą historię naszej Gminy i miejscowości; teoria zobrazowana zostanie dwoma wycieczkami do: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i na  okoliczne cmentarze oraz  zwiedzanie Dąbrówna. Wiedzę zdobytą w trakcie spotkań uczestnicy sprawdzą biorąc udział w konkurs historycznym zorganizowanym z okazji 690- lecia Dąbrówna

- powołanie dziecięcego zespołu tanecznego, który tańcem opowie historię Warmii i Mazur.

Całkowity koszt projektu : 4790 zł, dofinansowanie 3000 zł z dotacji z budżetu Urzędu Gminy w Dąbrównie.

Prezes Stowarzyszenia „Nasze dzieci”
Joanna Kaźmierska