asos

 


     Niezmiernie miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci” pozyskało dotację na kolejny projekt, tym razem międzypokoleniowy, w wysokości 107 800,00 zł. Sukces o tyle dla nas ważny, bo konkurencja była bardzo duża. Na 957 złożonych w Priorytecie II wniosków tylko 131 otrzymało wsparcie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Nowy projekt pod nazwą „Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna ...-warsztaty międzypokoleniowe” będzie miał formę międzypokoleniowych zajęć o różnej tematyce. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych oraz wzrost integracji międzypokoleniowej 81- osobowej grupy osób starszych i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno poprzez udział tych osób w warsztatach artystycznych, wyjazdach kulturowych, zajęciach wolontariackich w okresie od VII-XII 2016 r.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Warsztaty taneczno-muzyczne.
2. Utworzona zostanie międzypokoleniowa sekcja wolontariatu.
3. Warsztaty rękodzieła ludowego: tkactwa, ceramiczne, zielarstwa i wikliniarstwa.
4. Organizacja imprez kulturowych w Gminie Dąbrówno:


• I MIĘDZYPOKOLENIOWY FESTYN KULTURALNY – na festynie zaprezentują się kapele i zespoły ludowe, które zostaną zaproszone z terenu całego kraju. Podczas festynu zaprezentowana zostanie także twórczość rękodzielnicza m.in. hafty i rzeźby (stoiska);
• ŚWIĘTO RYBY – zaproszone zostaną zespoły szantowe. Główną atrakcją Święta Ryby będzie wspólne gotowanie i degustacja zupy rybnej.


5. Wyjazdy kulturowe "Szlakiem ginących zawodów".

 

Zapraszamy do udziału w projekcie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Prezes Stowarzyszenia
Joanna Kaźmierska