kultura dostepna logo

         Nasze  stowarzyszenie złożyło wniosek o dotację na realizację projektu  w ramach Programu Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”pod nazwą

"Kulturowo przez wieś program edukacji kulturalnej dla uczniów szkoły podstawowej w Dąbrównie”.

 Został on oceniony pozytywnie i otrzymał wsparcie w wysokości 14 tysięcy złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 588 zł.

Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury,

skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Cieszymy się z tego bardzo!


Projekt polega na połączeniu dwóch  form edukacji kulturalnej przeznaczonej

dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej, klasy III- VI.

Zajęcia będą nieodpłatne dla uczniów.


W ramach projektu zaplanowano:


1. Spotkania z architektem na temat historii i starej zabudowy dawnego Dąbrówna, dwa spotkania miesięcznie w terminie wrzesień 2015 – grudzień 2015, zakończone stworzeniem repliki zabudowań dawnego Dąbrówna w technice 3d ( przy pomocy drukarki).


2. Spotkanie z autorem książki nt. historii i kultury dawnego Dąbrówna listopad 2015r.


3.Wyjazdy tematyczne :


a) Muzeum Żydów Polskich w Warszawie - 30 osób listopad 2015r.
b) Muzeum Zamkowe w Malborku - 50 osób – wrzesień 2015r.
c) Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wyjazd połączony z Muzeum Powstania Warszawskiego - 30 osób – październik 2015r.


       Wyjazdami tematycznymi zostanie objęte 110 osób należących do społeczności lokalnej szkoły tj. uczniowie i nauczyciele pełniący funkcję opiekunów grup.

W zajęciach kółka weźmie udział 20 uczniów z klas IV- VI.

Partnerami projektu są:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dąbrównie.


Realizacja projektu rozpoczęła  się  7 września i potrwa do 31 grudnia 2015r.

 

Prezentujemy listę laureatów projektu - nasze stowarzyszenie na stronie 6