ZAPRASZAMY do WSPÓŁRACY WSZYSTKICH, KTÓRYM NA SERCU LEŻY, aby DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE do PSP w DĄBRÓWNIE MOGŁY CIEKAWIEJ SPĘDZAĆ CZAS w SZKOLE, by MOGŁY SIĘ WSZECHSTRONNIE ROZWIJAĆ, UCZESTNICZYĆ w WYJAZDACH, by MOŻNA BYŁO NAGRADZAĆ I PROMOWAĆ UCZNIÓW ZDOLNYCH, WSPIERAĆ UCZNIÓW Z DEFICYTAMI oraz POCHODZĄCYCH z RODZIN ZNAJDUJĄCYCH SIĘ w TRUDNEJ SYTUACJI MATERIALNEJ.
ZADBAJMY RAZEM, by NASZA SZKOŁA ZOSTAŁA ZMODERNIZOWANA.
CZŁONIKIEM STOWARZYSZENIA MOŻE BYĆ KAŻDA DOROSŁA OSOBA, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY JEJ DZIECKO UCZĘSCZCZA DO PSP w DĄBRÓWNIE!
CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. PROSIMY o WYPEŁNIENIE DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ i DOSTARCZENIE JEJ do OSÓB WCHODZĄCYCH w SKŁAD ZARZĄDU.
ROCZNA SKŁADKA WYNOSI 10

 

 Pobierz deklarację członkowską