fioBEZPŁATNE WYJAZDY DO KINA, TEATRU, MUZUEM I FILHARMONII
               DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBRÓWNO
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci” oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrowno „Nasze Miejsce Na Ziemi” rozpoczynają realizacje nowego projektu pn.: „Czas na tradycję – działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrówno” , na które pozyskało dotację w wysokości 98 360,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do dóbr i usług kultury oraz poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Dąbrówno w okresie od lutego do grudnia 2017 r. dla 290 mieszkańców poprzez wdrożenie przez stowarzyszenia działające na terenie w/w gminy różnorodnych warsztatów oraz organizację wyjazdów kulturowych.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Działania etnograficzne "Czas na tradycję” – w ramach działania przewidziane jest 5 zadań: badania etnograficzne, prowadzenie internetowej relacji z badań, wystawa zdjęć i filmu z badań, warsztaty etnograficzne oraz impreza- przegląd grup kolędniczych. W działaniu tym weźmie udział 10 miejscowości: Elgnowo, Jagodziny, Wierzbica, Lewałd Wielki, Marwałd, Tułodziad, Samin, Ostrowite, Wądzyn, Gardyny.
2. "Czas na kulturę – wyjazdy kulturowe", w tym:
-WYJAZDY DO KINA cyklicznie - 1 raz w miesiącu dzieci i młodzież wraz z opiekunem (wolontariusz) wyjeżdżać będą do kina do Olsztyna na seanse filmowe. Uczestnicy: 20 osób w podziale I grupa:10 dzieci w wieku 7-13 lat oraz II grupa: 10 młodzieży w wieku 14-18 lat. Wyjazdy od IV-XII 2017 r. (10 wyjazdów dla grupy, łącznie 20 wyjazdów).
- WYJAZD DO OLSZTYŃSKIEGO TEATRU LALEK zorganizowane zostaną 2 wyjazdy dla 30 osób w podziale na: I grupa 15 osób, II grupa 15 osób- dzieci w wieku 7-13 lat wraz z opiekunami (wolontariusze) wyjadą do teatru do Olsztyna na przedstawienie. Wyjazdy: I grupa IV.2017r. , II grupa X.2017 r. (łącznie 2 wyjazdy).
- WYJAZD DO TEATRU im. Stefana Jaracza w Olsztynie -wyjazd dla dorosłych i seniorów. Liczba Uczestników: 40 osób. Zaplanowano 2 wyjazdy po 20 osób, wyjazdy w ramach przedmiotowego projektu: w VI i XI 2017 r.
- WYJAZD DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ FILHARMONII im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - wyjazd o charakterze międzypokoleniowym: udział w nim wezmą rożne grupy wiekowe: młodzież, dorośli, seniorzy. Liczba Uczestników: 40 osób; 2 grupy po 20 osób. Zaplanowano 2 wyjazdy po 1 dla grupy. I grupa w VII.2017 r., II grupa we IX.2017 r.
3. Poznajemy swoją historię
- WYJAZD DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO –wyjazd o charakterze międzypokoleniowym: udział w nim wezmą rożne grupy wiekowe: młodzież, dorośli, seniorzy. Liczba Uczestników: 40 osób jedna grupa (15 osób-młodzież, 25 osób- dorośli i seniorzy). Wyjazd: IV. 2017 r.
- WYJAZD DO MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN –wyjazd o charakterze międzypokoleniowym: udział w nim wezmą rożne grupy wiekowe: młodzież, dorośli, seniorzy. Liczba Uczestników: 40 osób (15 osób-młodzież, 25 osób-dorośli i seniorzy). Wyjazd: V. 2017 r.
Przy okazji dwóch wyżej wymienionych wyjazdów Uczestnicy będą mogli zwiedzić stolicę wraz z poznaniem miejsc upamiętniających ważne w historii naszego kraju wydarzenia.
Jedna osoba będzie mogła wziąć udział w jednym wyjeździe. Wszelkie koszty związane z wyjazdami ponoszone są w ramach projektu.

Od przyszłego tygodnia ruszamy z rekrutacją. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Śledźcie naszą stronę, gdzie będą do pobrania dokumenty rekrutacyjne.

Prezes Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”

Joanna Kaźmierska

Prezes Stowarzyszenia „Nasze Miejsce Na Ziemi”
 Genowefa Szczepańska

  

    Dzień kobiet

      W dniu 04 marca 2017 roku Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno „ Nasze Miejsce na Ziemi” , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „ Nasze dzieci” oraz Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne zorganizowały Dzień Kobiet. Panie miło spędziły czas przy kawie i cieście.
     Spotkanie uświetnił program artystyczny przygotowany przez dzieci uczęszczające na zajęcia w GCKB. Paniom wręczone zostały kwiatki od Wójta Gminy Dąbrówno Pana Piotra Zwalińskiego i upominki przygotowane przez Panie Ewę i Adriannę.

 

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=72#sigFreeIdf428551970

 

      Dnia 27 marca o godz. 16.30 ( I-y termin) i 16.45 ( II-gi termin) w świetlicy PSP w Dąbrównie odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia '' Nasze Dzieci ''.
Plan zebrania :
– otwarcie zebrania przez prezesa Stowarzyszenia
– stwierdzenie ważności obrad
– wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
– przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok
– głosowanie uchwał :
* przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego
– *w sprawie podwyższenia składek członkowskich
– *w sprawie wykluczenia członków, którzy nie opłacili składek, nie uczestniczą w zebraniach organizacji ani jej pracach
– przygotowanie planu pracy na rok 2017
– sprawy różne
– zamknięcie zebrania.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Serdecznie zapraszam
Joanna Kaźmierska
Prezes Stowarzyszenia

 

garaz

 

Wkrótce Stowarzyszenie „Nasze dzieci” zorganizuje Wielką Wyprzedaż Garażową.
Bardzo prosimy osoby, które chciałby przeznaczyć na cele statutowe naszej organizacji rzeczy, które są im niepotrzebne,
a które mogą się jeszcze przydać innym
o dostarczenie ich
do Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Dąbrównie,
do Pani Barbary Cieślak.

Mogą to być: rzeczy, które zalegają szafy
( ubrania, buty) nietrafione prezenty, książki, płyty, zabawki, biżuteria, obrazy, meble,
sprzęt agd, tv, itp.

Prosimy o pozytywną odpowiedź na nasz apel!

      W dniu 28 stycznia w Gminnym Centrum Kulturalno- Bibliotecznym miało miejsce podsumowanie projektów: "Moje? Twoje? Nasze! Dziedzictwo, które łączy" oraz "Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna ...- warsztaty międzypokoleniowe”.

 

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=72#sigFreeIdb80c4378f1
 

 

logo Dąbrówno

    

            Nauczyciele PSP w Dąbrównie i jednocześnie członkowie Stowarzyszenia „Nasze dzieci” stali się autorami przedsięwzięcia pod tytułem „ Niech połączy nas teatr”. W skład grupy inicjatywnej weszły następujące osoby: Małgorzata Malimon, Katarzyna Gorzelak , Małgorzata Wieczorek-Kwaśny, Barbara Czarnowska, Agnieszka Przybylska. Projekt koordynowała Pani Dyrektor Małgorzata Malimon. Na realizację zadania pozyskano dotację z UG w Dąbrównie.

        Nauczyciele stworzyli grupę teatralną, składającą się głównie z uczniów klas V-VI. Prowadzili zajęcia i warsztaty o charakterze teatralnym. Dzieci uczyły się deklamacji, ekspresji słowa, scenek dramowych, tańca i wykonywania dekoracji.

Aby poznać kulisy sztuki teatralnej i warsztat pracy aktora, uczniowie wyjechali do Teatru Lalek w Olsztynie. Wzięli także udział w warsztatowych zajęciach z aktorką Panią Agnieszką Reimus Knezević.

         Po etapie przygotowań przystąpiono do zasadniczego punktu projektu – pracy nad inscenizacją baśni „Kopciuszek”. Teatr łączy pokolenia, ta maksyma sprawdziła się w trakcie realizacji naszego przedsięwzięcia . Po opracowaniu przez Panią Katarzynę Gorzelak scenariusza sztuki, do działań spontanicznie włączyło się jeszcze kilku nauczycieli. Pani Barbara Waszczyszyn wzięła na swoje barki reżyserię spektaklu. Pani Dorota Skibicka wymyśliła choreografię. Pani Danuta Albrycht- Samek uszyła kostiumy dla całej 25- osobowej grupy aktorów (wspaniałe, oryginalne i dopracowane w najmniejszym szczególiku!). Pani Magdalena Wierzbicka czuwała nad ruchem scenicznym i oprawą muzyczną spektaklu. Pani Małgorzata Wieczorek- Kwaśny przygotowała cudowną, baśniową scenografię.

         Premiera „ Kopciuszka” w dniu 20 stycznia 2017 roku zbiegła się z dwoma bardzo ważnymi świętami: Dniem Babci i Dniem Dziadka. To Babcie i Dziadkowie stanowili najliczniejszą grupę gości, która przybyła na przedstawienie. Chcąc to uhonorować, nauczyciele nauczania zintegrowanego Panie: Danuta Albrycht- Samek, Wiesława Krzykowska, Małgorzata Bielska, Barbara Czarnowska i Hanna Gawerska, wraz ze swoimi uczniami Babciom i Dziadkom dedykowały program artystyczny, który rozpoczął spotkanie. Potem wszyscy z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli „Kopciuszka”.

         Nasi aktorzy zagrali cudownie, profesjonalnie, z dużą swobodą i wdziękiem! Tancerze również stanęli na wysokości zadania! Publiczność nagrodziła trud wszystkim osób zaangażowanych w realizację sztuki i nagrodziła owacją na stojąco.

         Po raz kolejny projekt pokazał, że teatr to sztuka uniwersalna, ponadczasowa, łącząca pokolenia. Warto takie projekty realizować i je wspierać!

Aldona Nowakowska

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=72#sigFreeId03d5f318f3

 

 A oto film z przedstawienia: