fio

W ramach realizacji projektu

"Czas na tradycję- działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrówno".

 przyszedł czas na muzea.
Proponujemy wyjazdy międzypokoleniowe do dwóch ciekawych miejsc dla grupy młodzieży, dorosłych i seniorów.
Dwie grupy chętnych będą liczyły po 40 osób.

muzeum 2

 

Pobierz deklarację uczestnictwa w wyjeździe do Warszawy

Poznaj regulamin rekrutacji udziału w projekcie

 

fioProjekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny,

Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

 

    

 

       W kwietniu 2017 roku grupa 51 dzieci i młodzieży uczestniczyła w wyjazdach do kina i teatru lalek w Olsztynie w ramach realizowanego przez dwa dąbrówieńskie stowarzyszenia projekt „Czas na tradycję- działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrówno”.
      Dzieci i młodzież w dniu 28 kwietnia 2017 r. obejrzały w olsztyńskim kinie seanse filmowe. Najmłodsza grupa wspólnie z opiekunami obejrzała film animowany „Dzieciak rządzi”, natomiast młodzież film „Szybcy i Wściekli 8”.
      Kolejna grupa dzieci (15 osób) w dniu 30 kwietnia 2017 r. pojechała do Olsztyńskiego Teatru Lalek na spektakl „Zielony Wędrowiec”. Przeżycia były ogromne, z uwagi że dla niektórych naszych najmłodszych była to pierwsza wizyta w teatrze. Wszystkim bardzo się spodobało, na koniec wykonali sobie fotografie z aktorami.
Kolejne wyjazdy do kina pod koniec maja bieżącego roku.
        Poniżej galeria z wyjazdów.

 

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=63#sigFreeId7bf52efe48

logo DąbrównoProjekt realizowany dzięki dotacji z UG w Dąbrównie.

zumbakids

 

fioindeks

 

Prezentujemy listę osób, które zakwalifikowały się

na wyjazd do kina i teatru w ramach projektu

" Czas na tradycję- działania kulturowe i etnograficzne

w gminie Dąbrówno".

 

 

Lista uczestników wyjazdu do kina- grupa dzieci w wieku 7- 13 lat

Lista uczestników wyjazdu do kina- grupa młodzieży 13- 18 lat

Lista dzieci wyjeżdżających do teatru lalek

 

 

 

 

fioBEZPŁATNE WYJAZDY DO KINA, TEATRU, MUZUEM I FILHARMONII
               DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DĄBRÓWNO
 

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci” oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrowno „Nasze Miejsce Na Ziemi” rozpoczynają realizacje nowego projektu pn.: „Czas na tradycję – działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrówno” , na które pozyskało dotację w wysokości 98 360,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Cel główny projektu: Zwiększenie dostępu do dóbr i usług kultury oraz poszerzenie oferty kulturalnej w Gminie Dąbrówno w okresie od lutego do grudnia 2017 r. dla 290 mieszkańców poprzez wdrożenie przez stowarzyszenia działające na terenie w/w gminy różnorodnych warsztatów oraz organizację wyjazdów kulturowych.

W ramach projektu zaplanowano:
1. Działania etnograficzne "Czas na tradycję” – w ramach działania przewidziane jest 5 zadań: badania etnograficzne, prowadzenie internetowej relacji z badań, wystawa zdjęć i filmu z badań, warsztaty etnograficzne oraz impreza- przegląd grup kolędniczych. W działaniu tym weźmie udział 10 miejscowości: Elgnowo, Jagodziny, Wierzbica, Lewałd Wielki, Marwałd, Tułodziad, Samin, Ostrowite, Wądzyn, Gardyny.
2. "Czas na kulturę – wyjazdy kulturowe", w tym:
-WYJAZDY DO KINA cyklicznie - 1 raz w miesiącu dzieci i młodzież wraz z opiekunem (wolontariusz) wyjeżdżać będą do kina do Olsztyna na seanse filmowe. Uczestnicy: 20 osób w podziale I grupa:10 dzieci w wieku 7-13 lat oraz II grupa: 10 młodzieży w wieku 14-18 lat. Wyjazdy od IV-XII 2017 r. (10 wyjazdów dla grupy, łącznie 20 wyjazdów).
- WYJAZD DO OLSZTYŃSKIEGO TEATRU LALEK zorganizowane zostaną 2 wyjazdy dla 30 osób w podziale na: I grupa 15 osób, II grupa 15 osób- dzieci w wieku 7-13 lat wraz z opiekunami (wolontariusze) wyjadą do teatru do Olsztyna na przedstawienie. Wyjazdy: I grupa IV.2017r. , II grupa X.2017 r. (łącznie 2 wyjazdy).
- WYJAZD DO TEATRU im. Stefana Jaracza w Olsztynie -wyjazd dla dorosłych i seniorów. Liczba Uczestników: 40 osób. Zaplanowano 2 wyjazdy po 20 osób, wyjazdy w ramach przedmiotowego projektu: w VI i XI 2017 r.
- WYJAZD DO WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ FILHARMONII im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie - wyjazd o charakterze międzypokoleniowym: udział w nim wezmą rożne grupy wiekowe: młodzież, dorośli, seniorzy. Liczba Uczestników: 40 osób; 2 grupy po 20 osób. Zaplanowano 2 wyjazdy po 1 dla grupy. I grupa w VII.2017 r., II grupa we IX.2017 r.
3. Poznajemy swoją historię
- WYJAZD DO MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO –wyjazd o charakterze międzypokoleniowym: udział w nim wezmą rożne grupy wiekowe: młodzież, dorośli, seniorzy. Liczba Uczestników: 40 osób jedna grupa (15 osób-młodzież, 25 osób- dorośli i seniorzy). Wyjazd: IV. 2017 r.
- WYJAZD DO MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH POLIN –wyjazd o charakterze międzypokoleniowym: udział w nim wezmą rożne grupy wiekowe: młodzież, dorośli, seniorzy. Liczba Uczestników: 40 osób (15 osób-młodzież, 25 osób-dorośli i seniorzy). Wyjazd: V. 2017 r.
Przy okazji dwóch wyżej wymienionych wyjazdów Uczestnicy będą mogli zwiedzić stolicę wraz z poznaniem miejsc upamiętniających ważne w historii naszego kraju wydarzenia.
Jedna osoba będzie mogła wziąć udział w jednym wyjeździe. Wszelkie koszty związane z wyjazdami ponoszone są w ramach projektu.

Od przyszłego tygodnia ruszamy z rekrutacją. Wszystkich chętnych zapraszamy do uczestnictwa w projekcie. Śledźcie naszą stronę, gdzie będą do pobrania dokumenty rekrutacyjne.

Prezes Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”

Joanna Kaźmierska

Prezes Stowarzyszenia „Nasze Miejsce Na Ziemi”
 Genowefa Szczepańska

  

    Dzień kobiet

      W dniu 04 marca 2017 roku Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Dąbrówno „ Nasze Miejsce na Ziemi” , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „ Nasze dzieci” oraz Gminne Centrum Kulturalno- Biblioteczne zorganizowały Dzień Kobiet. Panie miło spędziły czas przy kawie i cieście.
     Spotkanie uświetnił program artystyczny przygotowany przez dzieci uczęszczające na zajęcia w GCKB. Paniom wręczone zostały kwiatki od Wójta Gminy Dąbrówno Pana Piotra Zwalińskiego i upominki przygotowane przez Panie Ewę i Adriannę.

 

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=63#sigFreeIdf428551970

 

      Dnia 27 marca o godz. 16.30 ( I-y termin) i 16.45 ( II-gi termin) w świetlicy PSP w Dąbrównie odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia '' Nasze Dzieci ''.
Plan zebrania :
– otwarcie zebrania przez prezesa Stowarzyszenia
– stwierdzenie ważności obrad
– wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
– przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2016 rok
– głosowanie uchwał :
* przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego
– *w sprawie podwyższenia składek członkowskich
– *w sprawie wykluczenia członków, którzy nie opłacili składek, nie uczestniczą w zebraniach organizacji ani jej pracach
– przygotowanie planu pracy na rok 2017
– sprawy różne
– zamknięcie zebrania.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Serdecznie zapraszam
Joanna Kaźmierska
Prezes Stowarzyszenia