fio

Zobaczcie sami czy nie jesteśmy zdolni? 

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=27#sigFreeIddd9f05244f

 

 logo Dąbrówno

      Dnia 26 października 2017 roku uczniowie PSP w Dąbrównie wyjechali na wycieczkę .Odbyła się ona w związku z realizacją przez Stowarzyszenie „Nasze dzieci” projektu patriotycznego „ Żadne miejsce nie powinno być dla Ciebie milsze od Ojczyzny”.
      Najpierw udali się z opiekunami na Cmentarz Ofiar Faszyzmu w Sudwie, na którym spoczywa ciała 5500 jeńców obozu w Królikowe. Znaleźli się wśród nich ludzie narodowości belgijskiej, francuskiej, radzieckiej, francuskiej i polskiej. Dzieci oddały hołd zmarłym, zapaliły symboliczne znicze na grobach.
Potem przejechali do Olszynka. Zwiedzili z przewodnikiem Multimedialne Muzeum Stalagu. Przy użyciu nowoczesnych technologii poznali historię miasta, dzieje obozu jenieckiego w Królikowie, mogli się przekonać niemal naocznie czym jest wojna, jakie spustoszenia czyni.
       Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzenie Muzeum Parku Ludowego – Parku Etnograficznego. Przechodząc z przewodnikiem od chaty do chaty, zostali zaznajomieni ze zwyczajami dawnych mieszkańców Warmii i Mazur, ich stylem życia, obrzędami, itp. Podzielni na dwie grupy uczestniczyli także w lekcjach muzealnych. Młodsi uczestnicy wyjazdu na temat strojów ludowych Warmii i Mazur, starsi uczyli się malowania na szkle.

 Aldona Nowakowska

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=27#sigFreeId5aada9681f

fio

    W szkole w Elgnowie na warsztaty czekała duża grupa osób: dzieci, mamy i pan dyrektor szkoły.Po kilku słowach przedstawienia projektu zabraliśmy się do pracy. Przygotowaliśmy elementy do wykonania stroików na groby.

 

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=27#sigFreeId1e2c786a2f

W Lewałdzie Wielkim bawiliśmy się tak:

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=27#sigFreeId519391a1b3

 

fio

 

        Rozpoczynamy kolejne działania w  ramach   Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem pod hasłem "Czas na tradycję-działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrowno" zajmiemy się rękodziełem. Spróbujemy stworzyć kilka, ciekawych i pięknych, stroików oraz dekoracji. Na początek wianki i stroiki na mogiły. Zajęcia odbywać się będą w kilku miejscowościach. Oto wyniki pierwszych spotkań.

Oto pierwsze prace powstałe podczas warszatów rękodzieła.

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=27#sigFreeId442d4046dd

    Rozpoczynamy nowy projekt finansowany z  Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem pod hasłem " Czas na tradycję-działania kulturowe i etnograficzne w gminie Dąbrówno" zajmiemy się rękodziełem. Spróbujemy stworzyć kilka, mam nadzieję ciekawych i pięknych, stroików i dekoracji. Na początek wianki i stroiki na mogiły. Zajęcia odbywać się będą w kilku miejscowościach. Oto wyniki pierwszych spotkań. 

Oto praca dziewcznek: Zuzi i Laury.

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=27#sigFreeId442d4046dd

logo Dąbrówno

 

         W ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE "NASZE DZIECI" realizuje ZADANIA PUBLICZNE URZĘDU GMINY DĄBRÓWNO przez projekt edukacyjny:

„Ugier jasny i siena palona…” - warsztat pisania ikon.

         Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wiary w możliwości naszych uczniów w czasie warsztatów tworzenia ikon w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrównie. To trudne i ambitne wyzwanie dla uczniów podstawówki. Stanowi jednak szansę wyzwolenia twórczej inspiracji, poznanie historiografii, teologii dzieła sztuki. Uczniowie stają się uczestnikami alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. Dzięki poznaniu procesu tworzenia ikony zwracają uwagę na wartość pracy, jej organizację i niebywałe skupienie oraz precyzję, by ujrzeć końcowy etap. Takie umiejętności wdrażają ponadto w czynności dnia codziennego w szkole i w domu.

         Warsztaty skierowane są do osób, które z ikoną nie miały jeszcze do czynienia, jak i tych bardziej zaawansowanych, bo uczestniczących już np.w warsztatach organizowanych dla młodzieży i dorosłych z gminy Dąbrówno kilka lat temu. Stopień trudności jest dostosowany indywidualnie do każdego uczestnika.

       W pierwszej fazie projektu w szkole pojawiły się informacje o ikonie, jej symbolice i etapach tworzenia. Nauczyciele sztuki stworzyli prezentację multimedialną na temat warsztatu ikonograficznego, cerkwi w Polsce, miejsc, gdzie można zobaczyć ikony.

         Na początku nowego roku szkolnego wychowawcy i nauczyciele plastyki przedstawili starszym uczniom zebrane materiały na temat pracy ikonopisa. Dzieci oglądały ikony w bibliotece szkolnej podstawówki oraz te, które znajdują się w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Dąbrównie. Na niektórych lekcjach języka polskiego rozmawiano o ikonach w cerkwiach olsztyńskich i na terenie Polski, które młodzież obserwowała w czasie wakacji.

          Ponadto grupa nauczycieli i rodziców przygotowała wycieczkę do Olsztyna przez Rychnowo w celu zwiedzenia ikon w kościele parafii ks. Krzysztofa Niespodzianskiego. Uczniowie w dniu 20 października 2017 r. mieli możliwość poznania twórczości artystycznej, malarskiej i ikonograficznej księdza Krzysztofa. Proboszcz - artysta sztuki sakralnej, animator kultury- udostępnił wycieczkowiczom galerię sztuki przy kościele w Rychnowie. Następnie opowiedział historię drewnianego kościółka, którego replikę podziwiać można w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Uczniowie i opiekunowie grupy (Panie: Katarzyna Gorzelak, Aldona Nowakowska, Agnieszka Przybylska) podziwiali warsztat artysty malarza i literata jednocześnie. Ksiądz K. Niespodziański obiecał, ze odwiedzi naszą szkołę i poprowadzi w niej warsztaty na temat sztuki.

          Po ciekawym spotkaniu udaliśmy się do Muzeum Warmii i Mazur, gdzie czekała na nas Pani Hanna Łosicka, która przedstawiła nam zwyczaje i stroje ludowe z regionu Warmii i Mazur. Po czym zapoznała z zabawkami ludowymi XIX w. Na zakończenie uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych. Następnie zjedliśmy smaczny posiłek i ruszyliśmy do szkoły w Dąbrównie.

        Wycieczka była naprawdę udana, zwłaszcza spotkanie z ikoną pisaną przez księdza Krzysztofa. W naszej szkole już trwają zajęcia z pisania ikon. Pisze się je po to, aby można czytać z nich pewną symbolikę (koloru, napisu, perspektywy). Nauczyliśmy się już, jak odróżnić ikonę od obrazu o sakralnej tematyce. Zaczynamy rozumieć trudne terminy: sakrum (czyli coś wyjątkowego, świętego, wartościowego), profanum (zniszczyć, znieważyć, zaprzepaścić). W czasie wycieczki pojawiły się te i podobne pojęcia, które poszerzają nasz słownik i umożliwiają precyzyjniejsze się nim posługiwanie.

        Warto uczestniczyć w takich zajęciach, których nie mam na co dzień w szkole. Są inne, nieco tajemnicze, zaskakujące swym efektem i możliwością odkrycia siebie samego.

                                         Katarzyna Gorzelak i Uczestnicy wycieczki

 

View the embedded image gallery online at:
http://naszedzieci.dabrowno.pl/?start=27#sigFreeId6addc58790