W dniu 09 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00 zapraszamy do PSP w Dąbrównie członków Stowarzyszenia
„Nasze dzieci” oraz osoby pragnące wstąpić w szeregi organizacji.

Zapraszamy wszystkie osoby, którym na sercu leży dobro dzieci uczęszczających do naszej szkoły.
Spotkanie odbędzie się w miłej atmosferze przy kawie i herbacie.

Prezes Stowarzyszenia Joanna Kaźmierska